مراکز پژوهشی برتر دومین جشنواره

از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1385، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. در این جشنواره، از سه مرکز پژوهشی برتر تقدیر به عمل آورده شد. 

لیست برترین های دومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 1402.50
2 دانشگاه صنعتی شریف 679.35
3 دانشگاه تهران 616.55
4 دانشگاه تربیت مدرس 408.17
5 دانشگاه علم و صنعت ایران 320.40
6 دانشگاه کاشان 268.45
7 پژوهشگاه مواد و انرژی 218.50
8 دانشگاه صنعتی اصفهان 164.00
9 دانشگاه اصفهان 139.30
10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 137.35
11 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 124.50
12 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 124.22
13 دانشگاه شیراز 97.00
14 دانشگاه شهید بهشتی 94.00
15 پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM 81.62
16 دانشگاه الزهرا (س) 80.00
17 دانشگاه مازندران 67.00
18 دانشگاه فردوسی مشهد 65.90
19 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 65.10
20 دانشگاه تبریز 63.10
21 دانشگاه کردستان 60.50
22 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 55.00
23 دانشگاه صنعتی سهند 53.50
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 52.75
25 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 45.00
26 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 39.90
27 دانشگاه شهید باهنر کرمان 35.00
28 دانشگاه شهید چمران اهواز 33.00
29 دانشگاه گیلان 31.00
30 دانشگاه محقق اردبیلی 30.50