مراکز پژوهشی برتر سومین جشنواره

از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1386، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. در این جشنواره، از سه مرکز پژوهشی برتر تقدیر به عمل آورده شد. 

لیست برترین های سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 1113.14
2 دانشگاه تهران 1105.13
3 دانشگاه تربیت مدرس 833.05
4 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 546.85
5 دانشگاه کاشان 436.60
6 دانشگاه علم و صنعت ایران 403.00
7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 307.50
8 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 306.25
9 دانشگاه صنعتی اصفهان 294.75
10 پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM 259.85
11 پژوهشگاه مواد و انرژی 251.50
12 دانشگاه شیراز 244.90
13 دانشگاه اصفهان 225.00
14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 195.75
15 دانشگاه شهید بهشتی 159.45
16 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 156.70
17 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 152.00
18 دانشگاه رازی کرمانشاه 151.50
19 دانشگاه تبریز 150.00
20 دانشگاه کردستان 118.00
21 دانشگاه الزهرا (س) 114.60
22 دانشگاه صنعتی سهند 111.00
23 دانشگاه فردوسی مشهد 96.00
24 دانشگاه مازندران 88.70
25 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 77.25
26 دانشگاه محقق اردبیلی 65.00
27 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 57.50
28 دانشگاه اراک 55.25
29 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 45.20
30 دانشگاه سیستان و بلوچستان 45.00