موسسات پژوهشی برتر چهارمین جشنواره

از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1387، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. در این جشنواره، از سه مرکز پژوهشی برتر تقدیر به عمل آورده شد. 

لیست برترین های چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 1410.65
2 دانشگاه تهران 1315.05
3 دانشگاه تربیت مدرس 1165.50
4 دانشگاه کاشان 709.75
5 دانشگاه صنعتی اصفهان 668.25
6 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 629.65
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 499.95
8 پژوهشگاه مواد و انرژی 456.10
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 430.40
10 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 415.50
11 دانشگاه شیراز 398.50
12 دانشگاه رازی کرمانشاه 342.25
13 دانشگاه اصفهان 331.40
14 دانشگاه تبریز 258.00
15 پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM 255.75
16 دانشگاه فردوسی مشهد 234.60
17 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 220.20
18 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 208.50
19 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 194.50
20 دانشگاه پیام نور 185.75
21 دانشگاه شهید بهشتی 169.55
22 دانشگاه مازندران 152.25
23 دانشگاه صنعتی سهند 141.00
24 دانشگاه الزهرا (س) 134.50
25 دانشگاه کردستان 127.50
26 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 121.50
27 دانشگاه لرستان 115.70
28 دانشگاه سمنان 102.00
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 92.00
30 شرکت ها نصب نیروی ایران 90.00