مراکز پژوهشی برتر پنجمین جشنواره

از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1388، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. در این جشنواره، از سه مرکز پژوهشی برتر تقدیر به عمل آورده شد. 

لیست برترین های پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 2006.35
2 دانشگاه تهران 1831.00
3 دانشگاه تربیت مدرس 1608.42
4 دانشگاه صنعتی اصفهان 996.29
5 دانشگاه کاشان 839.66
6 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 799.91
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 671.84
8 پژوهشگاه مواد و انرژی 624.16
9 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 623.18
10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 548.49
11 دانشگاه شیراز 390.16
12 دانشگاه اصفهان 380.65
13 دانشگاه تبریز 379.95
14 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 378.38
15 دانشگاه پیام نور 372.29
16 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 344.09
17 دانشگاه فردوسی مشهد 330.96
18 دانشگاه گیلان 321.03
19 دانشگاه رازی کرمانشاه 298.44
20 دانشگاه شهید بهشتی 228.07
21 دانشگاه الزهرا (س) 225.79
22 دانشگاه شهید باهنر کرمان 212.12
23 پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM 207.12
24 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 191.66
25 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 191.06
26 دانشگاه مازندران 130.57
27 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 128.23
28 دانشگاه کردستان 126.44
29 دانشگاه لرستان 120.90
30 دانشگاه صنعتی شاهرود 117.55