مراکز پژوهشی برتر ششمین جشنواره

از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1389، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. در این جشنواره، از سه مرکز پژوهشی برتر تقدیر به عمل آورده شد. 

لیست برترین های ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 2294.78
2 دانشگاه تهران 2110.09
3 دانشگاه تربیت مدرس 1899.95
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1389.08
5 دانشگاه صنعتی اصفهان 1337.67
6 دانشگاه علم و صنعت ایران 942.70
7 دانشگاه شیراز 688.16
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 677.59
9 دانشگاه کاشان 653.31
10 دانشگاه فردوسی مشهد 639.44
11 دانشگاه تبریز 621.78
12 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 582.97
13 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 535.79
14 پژوهشگاه مواد و انرژی 527.01
15 دانشگاه پیام نور 477.42
16 دانشگاه اصفهان 474.99
17 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 386.76
18 دانشگاه رازی کرمانشاه 370.63
19 دانشگاه شهید بهشتی 368.98
20 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 334.85
21 دانشگاه صنعتی سهند 333.50
22 دانشگاه گیلان 294.83
23 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 267.99
24 دانشگاه شهید باهنر کرمان 248.32
25 دانشگاه یزد 224.79
26 پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM 219.89
27 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 216.46
28 دانشگاه مازندران 202.23
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری) 199.00
30 دانشگاه کردستان 197.02