مراکز پژوهشی برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 3818.82
1 دانشگاه صنعتی شریف 3771.15
3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3002.72
3 دانشگاه صنعتی اصفهان 3047.16
5 دانشگاه تربیت مدرس 2863.76
6 دانشگاه کاشان 2056.45
7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1844.36
8 دانشگاه علم و صنعت ایران 1439.42
9 دانشگاه تبریز 1364.58
10 دانشگاه فردوسی مشهد 1242.99
11 دانشگاه شهید بهشتی 1142.56
12 دانشگاه شیراز 1029.67
13 دانشگاه صنعتی سهند 860.16
14 دانشگاه مازندران 857.56
15 دانشگاه بوعلی سینا 853.57
16 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 801.60
17 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 785.19
18 دانشگاه یاسوج 737.00
19 دانشگاه رازی کرمانشاه 736.76
20 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 736.13
21 دانشگاه اصفهان 716.92
22 دانشگاه گیلان 699.08
23 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 660.07
24 پژوهشگاه مواد و انرژی 605.66
25 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 589.59
26 دانشگاه شهید چمران اهواز 573.36
27 دانشگاه سمنان 545.17
28 دانشگاه اراک 495.36
29 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 453.80
30 دانشگاه کردستان 413.80