مراکز پژوهشی برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 3091.68
2 دانشگاه تربیت مدرس 2707.67
2 دانشگاه تهران 2713.66
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2464.83
5 دانشگاه صنعتی اصفهان 2008.72
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1540.00
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 1479.57
8 دانشگاه کاشان 1340.36
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1027.41
10 دانشگاه تبریز 868.97
11 دانشگاه فردوسی مشهد 867.51
12 دانشگاه شیراز 859.16
13 دانشگاه پیام نور 725.74
14 دانشگاه اصفهان 716.66
15 پژوهشگاه مواد و انرژی 632.26
16 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 612.47
17 دانشگاه گیلان 595.01
18 دانشگاه شهید بهشتی 521.38
19 دانشگاه رازی کرمانشاه 506.98
20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 450.97
21 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 435.51
22 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 419.24
23 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 399.82
24 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 397.36
25 دانشگاه اراک 376.39
26 دانشگاه مازندران 361.08
27 دانشگاه یاسوج 359.13
28 دانشگاه لرستان 356.32
29 دانشگاه سیستان و بلوچستان 336.61
30 دانشگاه بوعلی سینا 321.44