مراکز پژوهشی برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 3091.68
2 دانشگاه تربیت مدرس 2707.67
2 دانشگاه تهران 2713.66
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2464.83
5 دانشگاه صنعتی اصفهان 2008.72
6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1540.00
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 1479.57
8 دانشگاه کاشان 1340.36
9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1027.41
10 دانشگاه تبریز 868.97
11 دانشگاه فردوسی مشهد 867.51
12 دانشگاه شیراز 859.16
13 دانشگاه پیام نور 725.74
14 دانشگاه اصفهان 716.66
15 پژوهشگاه مواد و انرژی 632.26
16 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 612.47
17 دانشگاه گیلان 595.01
18 دانشگاه شهید بهشتی 521.38
19 دانشگاه رازی کرمانشاه 506.98
20 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 450.97
21 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 435.51
22 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 419.24
23 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 399.82
24 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 397.36
25 دانشگاه اراک 376.39
26 دانشگاه مازندران 361.08
27 دانشگاه یاسوج 359.13
28 دانشگاه لرستان 356.32
29 دانشگاه سیستان و بلوچستان 336.61
30 دانشگاه بوعلی سینا 321.44