مراکز پژوهشی برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 3116.19
2 دانشگاه تهران 2974.31
2 دانشگاه تربیت مدرس 2981.49
4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2312.82
5 دانشگاه صنعتی اصفهان 2130.03
6 دانشگاه کاشان 1657.28
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 1507.28
8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1397.26
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1332.32
10 دانشگاه شیراز 1215.20
11 دانشگاه فردوسی مشهد 1121.86
12 دانشگاه تبریز 1102.92
13 دانشگاه گیلان 804.29
14 دانشگاه شهید بهشتی 776.00
15 دانشگاه رازی کرمانشاه 753.16
16 دانشگاه اصفهان 732.73
17 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 658.54
18 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 643.99
19 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 612.97
20 دانشگاه مازندران 586.01
21 پژوهشگاه مواد و انرژی 561.01
22 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 554.04
23 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 518.74
24 وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 500.07
25 دانشگاه شهید باهنر کرمان 498.83
26 دانشگاه یاسوج 493.08
27 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تهران 487.88
28 دانشگاه شهید چمران اهواز 433.29
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (شهر ری) 421.76
30 دانشگاه بوعلی سینا 420.80