مراکز پژوهشی برتر
در این دوره از ارزیابی پنج موسسه پژوهشی برتر معرفی و از آنها تقدیر شد.
لیست برترین های دوازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 4621.88
2 دانشگاه تربیت مدرس 3607.06
3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3505.36
4 دانشگاه صنعتی اصفهان 3211.06
5 دانشگاه صنعتی شریف 2695.55
6 دانشگاه کاشان 2607.21
7 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 2310.24
8 دانشگاه تبریز 2134.11
9 دانشگاه علم و صنعت ایران 2060.02
10 دانشگاه فردوسی مشهد 1788.84
11 دانشگاه شهید بهشتی 1570.14
12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1440.53
13 دانشگاه شیراز 1370.68
14 دانشگاه صنعتی سهند 1237.67
15 دانشگاه گیلان 1208.19
16 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1181.03
17 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1154.14
18 دانشگاه یاسوج 1101.02
19 دانشگاه مازندران 1057.04
20 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1035.46
21 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1003.89
22 دانشگاه رازی کرمانشاه 940.42
23 دانشگاه بوعلی سینا 939.86
24 دانشگاه سمنان 879.84
25 دانشگاه صنعتی شاهرود 859.48
26 دانشگاه اصفهان 843.13
27 پژوهشگاه مواد و انرژی 726.66
28 دانشگاه شهید باهنر کرمان 726.31
29 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 701.83
30 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 698.73