مراکز پژوهشی برتر
در این دوره از ارزیابی پنج موسسه پژوهشی برتر معرفی و از آنها تقدیر شد.
لیست برترین های یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه تهران 4160.92
2 دانشگاه صنعتی اصفهان 3411.23
3 دانشگاه تربیت مدرس 3290.17
4 دانشگاه صنعتی شریف 3030.64
5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2764.35
6 دانشگاه کاشان 2264.47
7 دانشگاه علم و صنعت ایران 1688.00
8 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1679.70
9 دانشگاه تبریز 1650.96
10 دانشگاه فردوسی مشهد 1576.98
11 دانشگاه شیراز 1423.06
12 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1365.97
13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1214.51
14 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1209.67
15 دانشگاه اصفهان 1133.77
16 دانشگاه رازی کرمانشاه 1114.77
17 دانشگاه شهید بهشتی 1079.59
18 دانشگاه گیلان 982.48
19 دانشگاه مازندران 974.75
20 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 972.66
21 دانشگاه بوعلی سینا 942.35
22 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 929.34
23 دانشگاه کردستان 895.82
24 دانشگاه صنعتی سهند 855.09
25 دانشگاه یاسوج 848.99
26 دانشگاه سمنان 834.67
27 دانشگاه شهید چمران اهواز 695.64
28 دانشگاه زنجان 638.08
29 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 615.20
30 دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تهران 615.00