مراکز رشد برتر ششمین جشنواره

دبیرخانه جشنواره برترین‌ها، به ترتیب مرکز رشد صنایع رنگ، مرکز رشد فناوری پلیمر و مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی را به عنوان سه مرکز رشد برتر فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور در سال 1389 معرفی کرده و از آن‌ها تقدیر به عمل آورد. لیست برترین مراکز رشد کشور فعال در حوزه فناوری نانو در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد صنايع رنگ 293.89
2 مرکز رشد فناوري پليمر 161.10
3 مرکز رشد لوازم و تجهيزات پزشکي 113.36
4 مرکز رشد دانشگاه زنجان 102.00
5 مرکز رشد دانشگاه صنعتي شريف 71.44
6 مرکز رشد پارک علم و فناوري دانشگاه تهران 50.00
7 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان سمنان 41.60
8 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان يزد 36.00
9 مرکز رشد دانشگاه شهرکرد 26.00
10 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان خراسان 25.00
11 مرکز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي مشهد 23.00
12 مرکز رشد شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان 20.00
13 مرکز رشد پارک فناوري پرديس 16.00
14 مرکز رشد دانشگاه صنعتي اميرکبير 13.00
15 مرکز رشد پارک علم و فناوري دانشگاه تربيت مدرس 11.00
16 مرکز رشد پارک علم و فناوري استان گيلان 6.00
17 مرکز رشد دانشگاه شهيد بهشتي 5.00
18 مرکز رشد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 0.00