مراکز رشد برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد واحدهای فناور شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 78.09
1 مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 77.91