مراکز رشد برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز رشد واحد های فناوری جامع و ICT شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان 4823.98
2 مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی 2621.05
3 مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ 2576.16
4 مرکز رشد سمنان 1556.00
5 مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم وفناوری دانشگاه تهران 1490.63
6 مرکز رشد امیرکبیر 1093.25
7 مرکز رشد پلیمر 920.68
8 مرکز رشد شریف 909.75
9 مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 756.00
10 مرکز رشد شهرکرد 455.68
11 مرکز رشد قم 100.00