آزمایشگاه های برتر چهارمین جشنواره

آزمایشگاه‌های برتر سال با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1387 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. لیست زیر بیانگر برترین آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور می‌باشد.     

لیست برترین های چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 79.90
2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 76.30
3 مؤسسه تحقیقات پيشرفته فرآوری مواد معدنی ایران 69.20
4 پژوهشگاه صنعت نفت 67.60
5 آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 63.20
6 مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی 58.30
7 مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه سیستان و بلوچستان 57.20
8 بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 55.80
9 مجموعه آزمایشگاه های پژوهشگاه مواد و انرژی 55.40
10 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز 54.20
11 مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 53.80
12 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 53.30
13 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان 52.80
14 پایلوت بیوتکنولوژی و بیونانوتکنولوژی انستیتو پاستور 52.00
15 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 51.70
16 مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی 51.30
17 پردیس علوم دانشگاه تهران 50.70
18 آزمایشگاه مطالعۀ ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف 50.40
19 آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان 49.70
20 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 49.30
21 آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعۀ ایکس گروه مواد و متالورژی دانشگاه تهران 48.90
22 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز 48.60
23 پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی 48.50
24 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا 47.10
25 آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجند 46.60
26 آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارورسانی دانشکدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 45.70
27 مجموعۀ آزمایشگاه‌های مؤسسۀ تحقیقاتی پر طاووس لعاب مشهد 43.40
28 پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی - ابن سینا 42.70
29 آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان 40.20
30 آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 39.80