آزمایشگاه های برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 81.87
2 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 62.32
3 آزمایشگاه نانو الکترونیک دانشگاه تهران 55.13
4 آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) 53.75
5 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران 53.59