آزمایشگاه های برتر هفتمین جشنواره
 
لیست برترین های هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 73.21
2 مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران 72.81
3 آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک، مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران 66.16
4 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 64.42
5 پژو‌هشگاه صنعت نفت 63.13
6 آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران 54.29
7 مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف 53.23
8 مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 52.49
9 موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ 52.48
10 پژوهشگاه مواد و انرژي 51.98
11 مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور 49.24
12 پژوهشكده مهندسي سازمان فضایی ایران 49.23
13 پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا 48.68
14 آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر 48.27
15 مجموعه آزمايشگاه‌هاي دانشگاه اصفهان 46.88
16 آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 46.69
17 مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران 46.44
18 آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا) 45.71
19 آزمایشگاه مهارفن ابزار 45.10
20 دانشگاه تربيت مدرس 45.10
21 آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانایي دانشگاه بيرجند 44.56
22 دانشگاه سيستان و بلوچستان 44.42
23 آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز 44.27
24 مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 44.20
25 دانشكده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ايران 43.85
26 پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارویي دانشگاه شهيد بهشتي 43.24
27 آزمايشگاه سيستم‌هاي نوين دارو رساني دانشكدة داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران 42.39
28 مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران 42.32
29 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا (س) 41.84
30 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبريز 41.43