آزمایشگاه‌های برتر هفتمین جشنواره

آزمایشگاه‌های برتر سال با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1390 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. لیست زیر بیانگر برترین آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور می‌باشد.     

لیست برترین های هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 73.21
2 مرکز تحقیقات فرآوري مواد معدني ایران 72.81
3 آزمایشگاه‌های نانوالکترونیک، مهندسی شیمی و مرکزی نانو دانشگاه تهران 66.16
4 پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 64.42
5 پژو‌هشگاه صنعت نفت 63.13
6 آزمايشگاه كريستالوگرافي و اشعه ايكس گروه مواد و متالوژي دانشگاه تهران 54.29
7 مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف 53.23
8 مركز تحقيقات كاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 52.49
9 موسسه تحقیقات علوم و فناوری رنگ 52.48
10 پژوهشگاه مواد و انرژي 51.98
11 مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور 49.24
12 پژوهشكده مهندسي سازمان فضایی ایران 49.23
13 پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا 48.68
14 آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر 48.27
15 مجموعه آزمايشگاه‌هاي دانشگاه اصفهان 46.88
16 آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي مواد پيشرفته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 46.69
17 مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک و پردیس علوم دانشگاه تهران 46.44
18 آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا) 45.71
19 آزمایشگاه مهارفن ابزار 45.10
20 دانشگاه تربيت مدرس 45.10
21 آزمايشگاه مغناطيسي و ابررسانایي دانشگاه بيرجند 44.56
22 دانشگاه سيستان و بلوچستان 44.42
23 آزمايشگاه مركزي دانشگاه شهيد چمران اهواز 44.27
24 مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران 44.20
25 دانشكده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ايران 43.85
26 پژوهشكده گياهان و مواد اوليه دارویي دانشگاه شهيد بهشتي 43.24
27 آزمايشگاه سيستم‌هاي نوين دارو رساني دانشكدة داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران 42.39
28 مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران 42.32
29 آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي دانشگاه الزهرا (س) 41.84
30 مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فني ومهندسي دانشگاه تبريز 41.43