شبکه تلویزیونی برتر در سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 شبکه چهار 400.00
2 شبکه یک 20.00
2 شبکه دو 20.00
2 شبکه سه 20.00
2 شبکه آموزش 20.00

بخش خبری برتر در سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
هیچ موردی یافت نشد!

روزنامه برتر در سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
هیچ موردی یافت نشد!

خبرگزاری برتر در سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبرگزاری ایسنا 848.00
2 خبرگزاری ایرنا 830.00
3 خبرگزاری مهر 602.00
4 خبرگزاری فارس 136.00

شبکه رادیویی برتر در سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 رادیو جوان 440.00
2 رادیو گفتگو 140.00
2 ایران صدا 140.00