شبکه تلویزیونی برتر در چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 شبکۀ خبر 475.00
2 شبکۀ چهار 336.00
3 شبکۀ دو 192.00
4 شبکۀ یک 153.00
5 شبکۀ جام جم 144.00

بخش خبری برتر در چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
هیچ موردی یافت نشد!

روزنامه برتر در چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
هیچ موردی یافت نشد!

خبرگزاری برتر در چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبرگزاری مهر 1110.00
2 خبرگزاری فارس 667.00
3 خبرگزاری ایرنا 565.00

شبکه رادیویی برتر در چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 رادیو جوان 405.00
2 رادیو ایران 248.00
3 رادیو گفتگو 145.00
4 رادیو فرهنگ 128.00
5 رادیو تجارت 127.00
6 رادیو سلامت 56.00
7 رادیو تهران 54.00