شبکه تلویزیونی برتر در پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 شبکۀ خبر 2588.00
2 شبکۀ چهار 803.50
3 شبکۀ دو 571.25
4 شبکۀ یک 314.75
5 شبکۀ تهران 96.66

بخش خبری برتر در پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبر علمی فرهنگی شبکۀ چهار 728.00
2 خبر 20 شبکۀ چهار 665.06
3 گفتگوی ویژۀ خبری شبکۀ دو 472.25
4 شبکۀ خبر 448.58
5 اخبار 19 شبکۀ اول 185.94
6 اخبار 14 شبکۀ اول 125.21
7 اخبار 21 شبکۀ اول 115.41
8 اخبار جوانه‌ها شبکۀ دو 89.58
9 خبر 24 شبکۀ تهران 74.74
10 خبر 22 شبکۀ سه 70.41
11 خبر 18:30 شبکۀ تهران 62.16
12 اخبار 7 شبکۀ اول 60.49

روزنامه برتر در پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
هیچ موردی یافت نشد!

خبرگزاری برتر در پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبرگزاری ایسنا 1110.00
2 خبرگزاری فارس 1047.00
3 خبرگزاری مهر 1034.00
4 باشگاه خبرنگاران جوان 292.00

شبکه رادیویی برتر در پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 رادیو جوان 3741.93
2 رادیو ایران 1386.26
3 رادیو سلامت 223.87
4 رادیو فرهنگ 204.25