شبکه تلویزیونی برتر در ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 شبکه چهارم 3870.00
2 شبکه اول 3565.00
3 شبکه خبر 1974.00
4 شبکه سوم 916.00
5 شبکه تهران 726.00
6 شبکه دوم 434.00

بخش خبری برتر در ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبر علمي فرهنگي شبکه چهارم 4758.00
2 خبر 20 شبکه چهارم 2315.00
3 خبر 19 شبکه اول 424.00
4 خبر 21 شبکه اول 259.00
5 خبر 24 شبکه تهران 250.00

روزنامه برتر در ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 روزنامه ايران 914.00
2 روزنامه جام جم 779.00
3 روزنامه اطلاعات 535.00
4 روزنامه همشهري 288.00

خبرگزاری برتر در ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبرگزاري ايسنا 1706.00
2 خبرگزاري مهر 1642.00
3 خبرگزاري فارس 1571.00
4 خبرگزاري ايرنا 1158.00
5 باشگاه خبرنگاران جوان 661.00

شبکه رادیویی برتر در ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 راديو جوان 8480.00
2 راديو ايران 5083.00