شبکه تلویزیونی برتر در هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 شبکه خبر 26264.00
2 شبکه چهارم 19506.00
3 شبکه اول 13678.00
4 شبکه دوم 2421.00
5 شبکه سوم 1812.00
6 شبکه تهران 1656.00

بخش خبری برتر در هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 اخبار علمی فرهنگی شبکه چهارم 7755.00
2 خبر 20 + گفتگوی 20 شبکه چهارم 4102.00
3 خبر 14 شبکه اول 1485.00
4 خبر 21 شبکه اول 1470.00
5 خبر 22 شبکه خبر 1220.00
6 خبر 1 بامداد شبکه خبر 1005.00
7 خبر 19 شبکه اول 638.00
8 خبر 19 شبکه خبر 605.00
9 خبر 24 شبکه تهران 480.00
10 خبر 16:30 شبکه خبر 450.00
11 اخبار جوانه‌ها شبکه دوم 440.00
12 خبر 15 شبکه خبر 375.00
13 خبر 23 شبکه خبر 330.00
14 خبر 10 شبکه خبر 300.00
15 خبر 16 شبکه خبر 285.00
16 خبر 18 شبکه خبر 272.00
17 خبر 13 شبکه خبر 260.00
18 خبر 22 شبکه سوم 245.00
19 خبر 11 شبکه خبر 225.00
20 خبر 18:30 شبکه تهران 195.00

روزنامه برتر در هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 روزنامه جام جم 561.00
2 روزنامه ایران 511.00
3 روزنامه اطلاعات 385.00
4 روزنامه همشهری 374.00
5 روزنامه کيهان 297.00
6 روزنامه قدس 296.00

خبرگزاری برتر در هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 خبرگزاری ایسنا 1705.00
2 خبرگزاری مهر 1263.00
3 خبرگزاری ایرنا 816.00
4 باشگاه خبرنگاران 669.00
5 خبرگزاری فارس 565.00
6 واحد مرکزي خبر 471.00
7 خبرگزاري برنا 452.00

شبکه رادیویی برتر در هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 رادیو جوان 10076.00
2 رادیو ایران 8415.00
3 راديو پيام 5415.00
4 راديو سلامت 3650.00
5 راديو گفتگو 2615.00
6 راديو تهران 1939.00
7 راديو اقتصاد 680.00
8 راديو فرهنگ 410.00
9 راديو سلام 260.00