شبکه تلویزیونی برتر در هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 شبکه خبر 31175.00
2 شبکه چهارم سیما 18150.00
3 شبکه اول سیما 16115.00
4 شبکه دوم سیما 5015.00
5 شبکه سوم سیما 3045.00
6 شبکه پنجم سیما 1315.00

بخش خبری برتر در هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 اخبار علمی و فرهنگی شبکه چهارم سیما 2235.00

روزنامه برتر در هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 روزنامه ایران 724.00
2 روزنامه جام جم 322.00
3 روزنامه همشهری 290.00
4 روزنامه اطلاعات 245.00
5 روزنامه قدس 188.00
6 روزنامه کیهان 175.00

خبرگزاری برتر در هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 باشگاه خبرنگاران جوان 1109.00
2 خبرگزاری ایرنا 911.00
3 واحد مرکزی خبر 703.00
4 خبرگزاری مهر 660.00
5 خبرگزاری ایسنا 522.00
6 خبرگزاری فارس 465.00
7 خبرگزاری برنا 185.00

شبکه رادیویی برتر در هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 رادیو ایران 10360.00
2 رادیو جوان 8080.00
3 رادیو گفتگو 6260.00
4 رادیو پیام 3065.00
5 رادیو تهران 2655.00
6 رادیو سلامت 1690.00