متخصصان برتر اولین جشنواره

از میان متخصصان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های اولین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 هاشم رفيعي تبار پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده علوم نانو فیزیک پزشکی 160.10
2 کيوان اسفرجاني دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 92.02
3 سيدشمس الدين مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 84.51
4 اعظم ايرجي زاد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو فیزیک 71.07
5 محمد قرباني دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 67.50
6 عليرضا ذاکر مشفق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک نانوفیزیک 64.72
7 کاووس فلامکي دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی مهندسی شیمی 62.65
8 سيدعليرضا اشرفي دانشگاه کاشان دانشکده علوم ریاضی ریاضی 58.90
9 حسن نمازي دانشگاه تبریز دانشکده شیمی شیمی 56.50
10 نيما تقوي نيا دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 55.90
11 عليرضا صفارزاده دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تهران دانشکده فیزیک فیزیک 48.00
12 عبدالله سليمي دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 46.70
13 علي اصغر شکري دانشگاه علم و صنعت ایران فیزیک 46.00
14 علي بيت اللهي دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه نانومواد مهندسی مواد 43.69
15 اميد اخوان دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 42.30
16 هادي سوالوني دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده فیزیک فیزیک 41.35
17 افشين نميرانيان دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده فیزیک فیزیک 38.90
18 محمد مرداني دانشگاه شهرکرد دانشکده علوم گروه فیزیک فیزیک 38.00
19 سيف الله جليلي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده شیمی شیمی 37.28
20 محمدحسين حبيبي دانشگاه اصفهان دانشکده شیمی شیمی 36.80