متخصصان برتر دومین جشنواره

از میان متخصصان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های دومین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 سيدعليرضا اشرفي دانشگاه کاشان دانشکده علوم ریاضی ریاضی 122.70
2 مسعود صلواتي نياسري دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 91.00
3 نيما تقوي نيا دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 87.00
4 عليرضا ذاکر مشفق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک نانوفیزیک 68.10
5 فائزه فرزانه دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی شیمی 65.00
6 اعظم ايرجي زاد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو فیزیک 64.80
7 سيدشمس الدين مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 60.50
8 عبدالله سليمي دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 60.00
8 علي افتخاري پژوهشگاه مواد و انرژی شیمی 60.00
9 محمدرضا محمدي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 58.00
10 رسول ملک فر دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش فیزیک فیزیک 55.00
11 ابوالقاسم عطايي دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد 50.00
11 مهران رضايي دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی 50.00
12 سيدعلي سيدابراهيمي دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد 47.00
13 سيدخطيب الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 45.00
14 عبدالرضا سيم چي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 44.00
15 علي بيت اللهي دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه نانومواد مهندسی مواد 43.20
16 احسان طاهري نساج دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مواد مهندسی مواد 43.00
17 رضا باقري دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 40.00
17 مالک زارعيان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشکده فیزیک فیزیک 40.00