متخصصان برتر سومین جشنواره

  از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1386، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های سومین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 اعظم ايرجي زاد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو فیزیک 127.00
2 سيدعليرضا اشرفي دانشگاه کاشان دانشکده علوم ریاضی ریاضی 110.40
3 هاشم رفيعي تبار پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده علوم نانو فیزیک پزشکی 107.50
4 عبدالله سليمي دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 105.00
5 سيدخطيب الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 93.50
6 عليمراد رشيدي وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 87.85
7 عليرضا ذاکر مشفق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک نانوفیزیک 87.60
8 علي ايرانمنش دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم ریاضی ریاضی 84.00
9 رضا فريدي مجيدي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده فناوری های نوین پزشکی گروه نانوفناوری پزشکی نانو فناوری پزشکی 78.33
10 نيما تقوي نيا دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 78.15
11 محمدحسين حبيبي دانشگاه اصفهان دانشکده شیمی شیمی 75.00
12 حسن يوسفي آذري نژاد دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ریاضی 65.50
13 رضا عسگري پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده فیزیک فیزیک 63.50
13 مسعود صلواتي نياسري دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 63.50
14 سيدعلي سيدابراهيمي دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد 62.20
15 علي بيت اللهي دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه نانومواد مهندسی مواد 60.00
16 سهراب سنجابي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مواد مهندسی فناوری نانو 59.00
17 مهرداد کوکبي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی پلیمر مهندسی پلیمر 57.00
17 وحيد احمدي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 57.00
18 مهران رضايي دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی 56.00