محققان برتر چهارمین جشنواره

  از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1387، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های چهارمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
2 سيدعليرضا اشرفي دانشگاه کاشان دانشکده علوم ریاضی ریاضی 437.43
3 عبدالله سليمي دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 331.61
4 عبدالرضا سيم چي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 246.18
5 سيدخطيب الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 208.05
6 رستم مراديان دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم گروه فیزیک فیزیک 202.27
7 اعظم ايرجي زاد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو فیزیک 188.41
8 محمدحسين عنايتي دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد 144.16
9 ميرفضل الله موسوي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 141.28
10 رضا کريمي شروداني دانشگاه اصفهان شیمی 136.15
11 علي ايرانمنش دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم ریاضی ریاضی 133.63
12 عليرضا ذاکر مشفق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک نانوفیزیک 130.81
13 مهدي مظاهري دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 128.49
14 علي مرسلي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 123.95
15 محمدحسين فتحي دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد 121.85
16 مسعود درويش گنجي دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر شیمی 114.89
17 ابوالقاسم عطايي دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی مهندسی مواد 114.77
18 بيژن طايري دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده علوم ریاضی ریاضی 110.87
19 احمد سيف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشکده شیمی شیمی 108.36
20 اميد اخوان دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 102.79
21 فتح الله کريم زاده دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد 101.60