متخصصان برتر پنجمین جشنواره

  از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1388، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 مسعود صلواتي نياسري دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 338.26
2 علي مرسلي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 242.35
3 سيدعليرضا اشرفي دانشگاه کاشان دانشکده علوم ریاضی ریاضی 192.21
4 سيدشمس الدين مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 142.18
5 عبدالرضا سيم چي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 141.40
6 اکبر خداپرست حقي دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی نساجی مهندسی نساجی 135.11
7 محمدحسين عنايتي دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد 115.54
8 علي ايرانمنش دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم ریاضی ریاضی 115.38
9 عليرضا ذاکر مشفق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک نانوفیزیک 112.22
10 عبدالله سليمي دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 109.67
11 عليمراد رشيدي وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 109.12
12 عليرضا محجوب دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 102.35
13 اميد اخوان دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 101.07
14 سيدخطيب الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 99.73
15 سعيد شاهرخيان دهکردي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده شیمی شیمی 93.55
16 يدالله مرتضوي دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی مهندسی شیمی 91.96
17 فرشيد رييسي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق مهندسی برق 91.72
18 وحيد متقي طلب دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی نساجی مهندسی پلیمر 89.38
19 رضا باقري دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 87.86
20 افسانه صفوي دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 86.15