محققان برتر ششمین جشنواره

  از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1389، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 علي مرسلي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 336.80
2 مسعود صلواتي نياسري دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 259.17
3 عليمراد رشيدي وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 249.18
4 اعظم ايرجي زاد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده علوم و فناوری نانو فیزیک 137.82
5 محمود علي اف خضرايي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مواد مهندسی مواد 136.87
6 عبدالرضا سيم چي دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 131.25
7 عبدالله سليمي دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 129.77
8 عليرضا محجوب دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 120.36
9 محمود ميرزايي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان شیمی 114.89
10 سيدشمس الدين مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 114.39
11 فاطمه داور دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده شیمی شیمی 100.46
12 مرتضي محمودي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی مهندسی فناوری نانو 99.89
13 سيدخطيب الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 99.65
14 عليرضا ختايي دانشگاه تبریز شیمی 98.56
15 ميرفضل الله موسوي دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 98.50
16 اميد اخوان دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 97.83
17 افسانه صفوي دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 95.10
18 عليرضا ذاکر مشفق دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک نانوفیزیک 93.22
19 محمدرضا گنجعلي دانشگاه تهران پردیس علوم دانشکده شیمی قطب علمی الکتروشیمی شیمی 92.86
20 محمد مظلوم اردکاني دانشگاه یزد دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 90.88