متخصصان برتر هفتمین جشنواره
  
لیست برترین های دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 610.24
2 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی مهندسی فناوری نانو 588.19
3 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 485.94
4 امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 397.86
5 مهراورنگ قایدی دانشگاه یاسوج دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 345.59
6 محمد حقیقی پراپری دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شیمی مهندسی شیمی 302.00
7 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 269.49
8 محسن شیخ الاسلامی کندلوسی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک- شبیه‌سازی، مدل‌سازی و مطالعات عددی 259.66
9 مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی 247.87
10 مهران رضایی دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی شیمی 236.72
11 حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوچان شیمی 270.19
12 شادپور ملک پور دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی شیمی 242.60
13 علیرضا ختایی دانشگاه تبریز شیمی 229.41
14 عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 211.90
15 رضا انصاری خلخالی دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک مهندسی نانو مواد 210.43
16 محمد مهدی نجف پور دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشکده شیمی شیمی 208.94
17 مهدی نیک عمل دانشگاه شهید رجایی دانشکده علوم گروه فیزیک مهندسی فناوری نانو 208.01
18 علی اصغر انصافی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده شیمی شیمی 201.47
19 داوود دومیری گنجی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک- شبیه‌سازی، مدل‌سازی و مطالعات عددی 201.16
20 عباس افخمی عقدا دانشگاه بوعلی سینا دانشکده شیمی شیمی 182.07