متخصصان برتر هفتمین جشنواره
  
لیست برترین های سیزدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 علی اسفندیار دانشگاه صنعتی شریف نانوفیزیک 540.00
2 محمد عبدالاحد دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه لایه نازک مهندسی برق 524.00
3 مهدی نیک عمل دانشگاه شهید رجایی دانشکده علوم گروه فیزیک مهندسی فناوری نانو 437.00
4 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 388.00
6 عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 321.00
6 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 307.00
6 علیمراد رشیدی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 300.00
8 مجتبی شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده شیمی شیمی 295.00
9 رضا عسگری پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده فیزیک فیزیک 286.00
9 محسن عادلی دانشگاه لرستان دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 284.00
9 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 281.00
9 محمود رضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دانشکده داروسازی داروسازی 277.00