متخصصان برتر هفتمین جشنواره

  از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1390، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است.

لیست برترین های هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 399.07
2 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 260.50
3 علیمراد رشیدی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 223.47
4 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی مهندسی فناوری نانو 196.98
5 سیدشمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 179.85
6 عبدالرضا سیم چی دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 167.03
7 مهراورنگ قایدی دانشگاه یاسوج دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 162.76
7 مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی 158.79
7 سیدخطیب الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی و علم مواد مهندسی مواد 161.18
7 محرم حبیب نژاد کورایم دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی نانو مواد 162.81
11 عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 159.66
12 شادپور ملک پور دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی شیمی 144.83
13 رضا انصاری دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک مهندسی نانو مواد 138.02
14 علیرضا ختایی دانشگاه تبریز شیمی 137.27
15 علی اصغر انصافی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده شیمی شیمی 134.08
16 افسانه صفوی دانشگاه شیراز دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 133.91
17 احسان طاهری نساج دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مواد مهندسی مواد 128.22
18 امید اخوان اشرفیه دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 126.81
19 سیدسیاوش مداینی دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی مهندسی شیمی 123.22
20 محسن عادلی دانشگاه لرستان دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 119.19