متخصصان برتر هفتمین جشنواره
  
لیست برترین های هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 637.47
2 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 455.08
3 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی مهندسی فناوری نانو 428.15
4 شادپور ملک پور دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی شیمی 343.55
5 امید اخوان اشرفیه دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک فیزیک 313.92
6 علیمراد رشیدی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 300.60
7 محسن جهانشاهی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشکده مهندسی شیمی مهندسی شیمی 248.01
8 سیدشمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 234.09
9 رضا انصاری خلخالی دانشگاه گیلان دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک مهندسی نانو مواد 231.02
10 مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی مهندسی نساجی 178.01
11 علی احمدی پیغان دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 341.77
12 علی اصغر انصافی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده شیمی شیمی 224.38
13 جواد بهشتیان دانشگاه شهید رجایی دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 210.54
14 بابک کریمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشکده شیمی شیمی 186.27
15 محمدتقی بایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر گروه شیمی شیمی 164.71
16 یدالله مرتضوی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی مهندسی شیمی 163.37
17 علی قربان پورآرانی دانشگاه کاشان دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی نانو مواد 159.26
18 مهراورنگ قایدی دانشگاه یاسوج دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 156.33
19 محسن عادلی دانشگاه لرستان دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 150.32
20 عباسعلی خدادادی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی مهندسی شیمی 149.93