متخصصان برتر

در این جشنواره، ده محقق برتر به همراه یک محقق جوان برتر که بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های امتیازدهی محققان، کسب کرده‌اند، به عنوان برترین‌های فناور ی نانو انتخاب شده‌اند. گفتنی است در این جشنواره محققانی که امتیازات نزدیکی داشتند، با رتبه مشترک به عنوان محقق برتر علمی
معرفی شدند.

لیست برترین های سیزدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو
برای جستجو لازم است نام و نام خانوادگی و عنوان مرکز فرد متخصص وارد شود.
رتبه نام و نام خانوادگی مرکز رشته امتیاز
1 علی اسفندیار دانشگاه صنعتی شریف نانوفیزیک 540.00
2 محمد عبدالاحد دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آزمایشگاه لایه نازک مهندسی برق 524.00
3 مهدی نیک عمل دانشگاه شهید رجایی دانشکده علوم گروه فیزیک مهندسی فناوری نانو 437.00
4 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه بخش شیمی شیمی 388.00
6 عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان دانشکده علوم گروه شیمی شیمی 321.00
6 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان پژوهشکده علوم و فناوری نانو شیمی 307.00
6 علیمراد رشیدی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 300.00
8 مجتبی شمسی پور دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده شیمی شیمی 295.00
9 رضا عسگری پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM پژوهشکده فیزیک فیزیک 286.00
9 محسن عادلی دانشگاه لرستان دانشکده علوم پایه گروه شیمی شیمی 284.00
9 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق 281.00
9 محمود رضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دانشکده داروسازی داروسازی 277.00