تاریخ های مهم
تاریخ های مهم یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو- 95


برگزیدگان ارزیابی در بخش های موسسات پژوهشی و محققان دوشنبه دوم اسفند ماه 1395 در مراسم «یازدهمین جشنواره برترین های فناری نانو» معرفی خواهند شد.

مهلت ارسال مدارک

بخش ارزیابیمهلت ارسال مدارک
موسسات پژوهشی و دانشگاه هاتا 20 آذر تمدید شد
محققانتا 20 آذر تمدید شد
محققان فناورتا 20 آذر تمدید شد
مواد و محصولات
برگزیدگان معرفی شدند.
تجهیزات و ماشین آلات
برگزیدگان معرفی شدند.
مراکز رشد
برگزیدگان معرفی شدند.


  • برگزیدگان ارزیابی در بخش های مواد و محصولات، ماشین آلات و تجهیزات و مراکز رشد در 14 مهر ماه همزمان با افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فناوری نانو معرفی شدند.