تاریخ های مهم
تاریخ های مهم دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری‌نانو- 1396
 
 
برترین محققان و موسسات پژوهشی 8 اسفند ماه 1396 همزمان با افتتاحیه هفتمین کنفرانس نانوساختارهای دانشگاه صنعتی شریف معرفی خواهند شد. این کنفرانس 8 تا 10 اسفند ماه در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی برگزار خواهد شد.
 
مهلت ارسال مدارک

بخش ارزیابی مهلت ارسال مدارک
موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها 20 مرداد- تا 17 آبان تمدید شد.
محققان 20 مرداد- تا 17 آبان تمدید شد.
محققان فناور 20 مرداد- تا 17 آبان تمدید شد.