معرفی جشنواره
جشنواره برترین های فناوری نانو مربوط به ارزیابی و رتبه بندی فعالیت ها و دستاوردهای افراد و نهادهای فعال در حوزه فناوری نانو است که به صورت سالانه برگزار می شود. این جشنواره در بخش های محصولات و تجهیزات، متخصصان، موسسات پژوهشی، مراکز آزمایشگاهی و مراکز رشد برگزار می شود و از برترین های هر بخش تقدیر به عمل می آید.
تاکنون10 دوره از این جشنواره برگزار شده‌ و نهادهای برتر فناوری نانو در سال‌های 1384 تا 1393مشخص شده اند. یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو مربوط به ارزیابی و رتبه بندی فعالیت ها و دستاوردهای افراد و نهادهای فعال در سال 1394 است.

ارزیابی مربوط به محصولات، تجهیزات و مراکز رشد انجام و برگزیدگان این ارزیابی همزمان با افتتاحیه نهمین نمایشگاه فناوری نانو معرفی و از آنها تقدیر به عمل آمد.

ارزیابی بخش های متخصصان و موسسات پژوهشی در حال انجام بوده و برگزیدگان آن در یازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو در زمستان 1395 معرفی خواهند شد. گفتنی است که متخصصان در دو بخش محققان و محققان فناور با شاخص های متفاوت ارزیابی خواهند شد.