معرفی جشنواره
جشنواره برترین های فناوری نانو مربوط به ارزیابی و رتبه بندی فعالیت ها و دستاوردهای افراد و نهادهای فعال در حوزه فناوری نانو است که به صورت سالانه برگزار می شود. این جشنواره در بخش های محصولات و تجهیزات، متخصصان، موسسات پژوهشی، مراکز آزمایشگاهی و مراکز رشد برگزار می شود و از برترین های هر بخش تقدیر به عمل می آید.
تاکنون11 دوره از این جشنواره برگزار شده‌ و نهادهای برتر فناوری نانو در سال‌های 1384 تا 1394 مشخص شده اند. دوازدهمین جشنواره برترین های فناوری نانو مربوط به ارزیابی و رتبه بندی فعالیت‌ها و دستاوردهای افراد و نهادهای فعال در سال 1395 است.