جوایز هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو
به منظور تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره برترین ها فناوری نانو جوایز نفیسی شامل وجه نقد، پژوهانه، لوح یادبود و تندیس بلورین فناوری نانو به آنها اعطا می شود.

در هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو جوایز زیر به برگزیدگان اعطا شد:
به همه برگزیدگان لوح یادبود و تندیس بلورین فناوری نانو اعطا شد.

محصولات برگزیده:

با توجه به امتیازات کسب شده و آیین نامه ارزیابی، هیچکدام از محصولات و تجهیزات شرکت کننده در ارزیابی، حد نصاب لازم را برای قرارگیری در رتبه‌های اول و دوم کسب نکردند. برگزیدگان این جشنواره در هر دو بخش به عنوان محصول برگزیده رتبه سوم معرفی شدند. به هر کدام از این محصولات مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه نقد، صد میلیون ریال پژوهانه و پانصد میلیون ریال وام اختصاص داده شد.

متخصصان برتر:


عنوانپژوهانه
جایزه نقدی
رتبه اول
300.000.000150.000.000
رتبه دوم
300.000.000140.000.000
رتبه سوم
300.000.000130.000.000
رتبه چهارم
300.000.000120.000.000
رتبه پنجم
300.000.000110.000.000
رتبه ششم
200.000.000100.000.000
رتبه هفتم
200.000.00090.000.000
رتبه هشتم
200.000.00080.000.000
رتبه نهم
200.000.00070.000.000
رتبه دهم
200.000.00060.000.000
متخصص جوان برتر
-100.000.000موسسات پژوهشی برتر:

با توجه به نزدیکی امتیازات موسسات پژوهشی رتبه دوم و سوم هر دو به عنوان مرکز رتبه دوم معرفی شده و پژوهانه رتبه دوم را دریافت خواهند کرد.

رتبه
پژوهانه(ریال)
1
1.000.000.000
2
600.000.000

آزمایشگاه های برتر:

رتبه
جایزه نقدی(ریال)
1
50.000.000
2
40.000.000
3
30.000.000

مراکز رشد برتر:

رتبه
جایزه نقدی(ریال)
1
50.000.000
2
30.000.000
3
20.000.000

رسانه های برتر:

رتبه
دسته ارزیابی
جایزه نقدی (ریال)
1
شبکه های سیما
25.000.000
1
شبکه های صدا
25.000.000
1
خبرگزاری ها
25.000.000
1
روزنامه ها
25.000.000