رسانه های برتر دومین جشنواره

 

در این دوره از جشنواره برترین‌ها، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با امتیاز 676 به عنوان خبرگزاری برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.