پایان‌نامه برگزیده سومین جشنواره

پایان‌نامه برگزیده

 رتبه نام و نام‌خانوادگی عنوان طرح تجاری مرکز مربوطه استاد راهنما
1 علیمراد رشیدی راه‌اندازی خط تولید انبوه نانولوله‌های کربنی  پژوهشگاه صنعت نفت - دانشگاه تهران عباسعلی خدادادی