رسانه‌های برتر هفتمین جشنواره

در هفتمین جشنواره، پنج رسانه به‌عنوان رسانه‌های برتر فعال در بخش‌های مختلف حوزه اطلاع‌رسانی و ترویج فناوری نانو معرفی شدند. این پنج رسانه عبارت از شبکه خبر در بخش شبکه‌های سیما، رادیو جوان در بخش شبکه‌های رادیویی، خبرگزاری ایسنا در بخش خبرگزاری‌ها، اخبار علمی فرهنگی شبکه چهار در بخش خبری و روزنامه جام جم در بخش ارزیابی روزنامه‌ها هستند. شاخص‌های ارزیابی رسانه‌ها در این دوره، به دو گروه «شاخص کمی» و «شاخص کیفی» تقسیم گردید. در شاخص کمی، معیارهای تعداد خبرها و مدت زمان برنامه‌های هر رسانه ملاک امتیازدهی قرار گرفته است. ارتقای سطح کارکنان، صحت مطالب و ارجاع‌دهی و نظم در ارتباط با ستاد شاخص‌های کیفی را تشکیل می‌دهند. در زیر لیستی از رسانه‌های برتر در بخش‌های مختلف آمده است.

 

 رتبه شبکه‌های تلویزیونی برتر امتیاز
1 شبکه خبر 26264
2 شبکه چهار 19506
3 شبکه یک 13678
4 شبکه دو 2421
5 شبکه سه 1812
6 شبکه تهران 1656
رتبه خبرگزاری‌های برتر امتیاز
1 خبرگزاری ایسنا 1705
2 خبرگزاری مهر 1263
3 خبرگزاری ایرنا 816
4 باشگاه خبرنگاران جوان 669
5 خبرگزاری فارس 565
رتبه شبکه‌های رادیویی برتر امتیاز
1 رادیو جوان 10076
2 رادیو ایران 8415
3 رادیو پیام 5415
4 رادیو سلامت 3650
رتبه بخش‌های خبری برتر  امتیاز
1 اخبار علمی فرهنگی شبکۀ چهار 7755
2 خبر 20 شبکۀ چهار 4102
3 خبر 14 شبکه اول 1485
4 خبر 21 شبکه اول 1470
5 خبر 22 شبکه خبر 1220
رتبه روزنامه برتر امتیاز
1 روزنامه جام جم 914
2 روزنامه ایران 779
3 روزنامه اطلاعات 535
4 روزنامه همشهری 288