بخش ویژه تقدیر از مجلات ISI فناوری نانو ایران

از ابتدای سال 2017 میلادی سه مجله از مجلات علمی- پژوهشی فناوری نانو در نمابه ESCI پایگاه استنادی ISI پذیرفته شده اند. در این جشنواره از این سه مجله تقدیر به عمل آمد.