بخش ویژه تقدیر از مجلات ISI فناوری نانو ایران
از ابتدای سال 2016 میلادی سه مجله از مجلات علمی- پژوهشی فناوری نانو در نمابه ESCI پایگاه استنادی ISI پذیرفته شده اند. در این جشنواره از این سه مجله تقدیر به عمل آمد. 
filereader.php?p1=main_92eb5ffee6ae2fec3