محققان برتر

در سیزدهمین جشنواره، از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال‌های 1396 و 1397، برترین آن‌ها معرفی شدند. امتیازدهی متخصصان برتر براساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه و انتشارات علمی ایشان در سال 1395 که با نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد، شامل تولید یا توسعه محصول، ثبت اختراع بین‌المللی یا داخلی، قراردادهای پژوهشی با صنایع، مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شده است. لازم به ذکر است محققانی که امتیازات نزدیکی داشتند، با رتبه مشترک به‌عنوان محقق برتر علمی معرفی شدند.

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 علی اسفندیار صنعتی شریف فیزیک 540
2 محمد عبدالاحد دانشگاه تهران مهندسی برق 524
3 مهدی نیک عمل شهید رجائی فیزیک 437
4 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس شیمی 388
5 عبدالله سلیمی دانشگاه کردستان شیمی 321
6 مسعود صلواتی نیاسر دانشگاه کاشان شیمی 307
6 علیمراد رشیدی پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 300
8 مجتبی شمسی پور دانشگاه رازی شیمی 295
9 رضا عسگری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فیزیک 286
9 محسن عادلی دانشگاه لرستان شیمی 284
9 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران مهندسی برق 281
9 محمودرضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی مشهد داروسازی 277