برترین محقق جوان اولین جشنواره

برترین محقق جوان

رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز رتبه کل
۱ دکتر علی اصغر شکری فیزیک IPM ۴۶ ۱۳