برترین متخصص ایرانی مقیم خارج کشور اولین جشنواره

برترین متخصص ایرانی مقیم خارج کشور

رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
۱ دکتر غلامعلی منصوری مهندسی شیمی دانشگاه ایلی‌نویز ۲۱/۴۵