برترین محقق خارجی

برترین محقق خارجی

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 Zi-Feng Yan مهندسی مواد China University of Petroleum 23