محقق جوان برتر

برترین محقق جوان

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز رتبه کل
1 علیمراد رشیدی مهندسی شیمی پژوهشگاه صنعت نفت 87.85 6