محقق ایرانی مقیم خارج

برترین محقق ایرانی مقیم خارج

 رتبه نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی مرکز مربوطه امتیاز
1 دکتر غلامعلی منصوری مهندسی شیمی دانشگاه ایلی‌نویز 21.45