دستاورد ویژه

انتشار نخستین مقاله از محققان کشور در مجله بسیار معتبر Science در سال گذشته، چشمگیرترین دستاورد علمی در زمینه فناوری نانو بود که شایستگی تقدیر ویژه داشت. از این رو، دبیرخانه جشنواره از آقای دکتر رضا عسگری عضو هیئت علمی گروه فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، به خاطر انتشار مقاله با عنوان Observation of Plasmarons in Quasi-Freestanding Doped Graphene در شماره 5981 جلد 328 مجله Science تقدیر ویژه به عمل آورد. این مقاله با همکاری محققانی از کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا به چاپ رسیده و قسمت عمده‌ای از بخش نظریه‌پردازی و مدل‌سازی آن در ایران انجام شده است.