متخصصان برتر

از میان محققان و اساتید فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور در سال 1391، برترین آن‌ها در جدول زیر آمده است. امتیازدهی متخصصان برتر براساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه و انتشارات علمی ایشان شامل تولید یا توسعه محصول، ثبت اختراع بین‌المللی، قراردادهای پژوهشی با صنایع، مقالات معتبر علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی انجام شده است. 

 

 رتبه نام و نام‌خانوادگی مرکز  رشته امتیاز
1 مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان شیمی 637.5
2 علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس شیمی 455.1
3 مرتضی محمودی دانشگاه علوم پزشکی تهران فناوری نانو 428.2
4 شادپور ملک پور دانشگاه صنعتی اصفهان شیمی 343.6
5 امید اخوان دانشگاه صنعتی شریف فیزیک 314
6 علیمراد رشیدی پژوهشگاه صنعت نفت مهندسی شیمی 300.6
7 محسن جهانشاهی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی شیمی 248
8 سید شمس الدین مهاجرزاده دانشگاه تهران مهندسی برق 234.1
9 رضا انصاری خلخالی دانشگاه گیلان مهندسی مکانیک 231
10 مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی نساجی 178