محصولات و تجهیزات برگزیده

در این بخش، محصولات و فناوری‌هایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که علاوه بر تأیید ارتباط محصول با فناوری نانو توسط ستاد ویژۀ توسعه فناوری نانو و تکمیل مرحله درخواست شرکت در جشنواره، تاییدیه نانومقیاس را تا پایان سال 1391 از "موسسه خدمات فناوری تا بازار" دریافت نموده و به‌عنوان یک محصول تولید داخل، عدم تأثیر مخرب آن‌ها بر روی سلامت انسان و محیط‌زیست بر اساس استاندارد‌های وزارت بهداشت مورد اثبات قرار گرفته باشد. شاخص‌های ارزیابی به چهار گروه فناوری، تولید، بازار و سازمانی تقسیم‌بندی می‌شوند و این ارزیابی در دو دستۀ «محصولات» و «تجهیزات و ماشین‌آلات فناوری نانو» انجام شده است. پیش‌شرط‌های ارزیابی عبارت از تولید در مقیاس مناسب با کیفیت و ایمنی لازم، بازارسازی مناسب محصول، اثبات‌شدن کارایی ادعا‌شده، شفافیت در حوزه کسب و کار شرکت تولید‌کننده محصول بوده‌اند. در این جشنواره، با توجه به امتیازات کسب‌شده و آیین‌نامه ارزیابی، هیچکدام از محصولات و تجهیزات شرکت‌کننده در ارزیابی، حد نصاب لازم برای قرارگیری در رتبه‌های اول و دوم را کسب نکردند. برگزیدگان این جشنواره در هر دو بخش به‌عنوان محصول برگزیده رتبه سوم معرفی می‌گردند.

 

محصولات برگزیده فناوری نانو

 رتبه نام محصول نام شرکت دسته ارزیابی امتیاز
 سوم رنگ ضد خش ترافیکی پیشگامان فناوری آسیا محصولات 68
سوم دستگاه لایه‌نشانی شیمیایی از فاز بخار به‌کمک پلاسما پلاسما فناور امین تجهیزات و ماشیپن‌آلات 50