موسسات پژوهشی برتر

ارزیابی مراکز پژوهشی برتر در سال 1391 بر اساس دستاوردها و فعالیت‌های فناورانه شامل تأسیس شرکت‌های دانش بنیان، تولید یا توسعه محصول حاصل از تحقیقات دانشگاهی، ثبت اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی، انتشار مجلات ISI یا علمی- پژوهشی، چاپ مقالات، پایان‌نامه‌های دانشجویی و بکارگیری پژوهشگران پسادکتری انجام شده است. بر اساس این شاخص‌ها، از میان دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز پژوهشی فعال در حوزه فناوری نانو در سراسر کشور، سه موسسه پژوهشی برتر که بالاترین امتیاز را در سال 1391 کسب نموده‌اند، معرفی شده و از آن‌ها تقدیر به عمل آمده است.

 

 رتبه نام نهاد برتر امتیاز
1 دانشگاه صنعتی شریف 3116
2 دانشگاه تربیت مدرس 2981
2 دانشگاه تهران 2979