آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه‌های برتر سال با در نظر گرفتن عملکرد سالانه از میان آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانوی کشور که بیشترین خدمات را در سال 1391 ارائه کرده و بیشترین امتیاز را بر اساس شاخص‌های ارزیابی کسب کرده‌اند، انتخاب و معرفی شدند. شاخص‌های کلی ارزیابی عبارت از مشتری‌مداری، همکاری شبکه‌ای و میزان ارائه خدمات بودند. در این دوره از جشنواره، سه آزمایشگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. لیست زیر بیانگر برترین آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو در سطح کشور می‌باشد.  

 

 رتبه نام مرکز آزمایشگاهی برتر امتیاز
1 مرکز پژوهش متالورژی رازی 79.37
2 آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 65.83
3 مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران 64.44